Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kubaf
4858 7910 500
Reposted frompierdolony pierdolony viapulczynski pulczynski
kubaf
9925 205f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapulczynski pulczynski
kubaf
2936 f0bf 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viashieep shieep
kubaf
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viashieep shieep
kubaf
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viaSenyia Senyia
kubaf
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viaSenyia Senyia
kubaf
Lubię wady i czuję się bardziej komfortowo w obencości osób, które je posiadają. Ja jestem w całości złożony z wad mocno ściśniętych dobrymi intencjami
— Augusten Burroughs
Reposted fromMissMurder MissMurder viaSenyia Senyia
kubaf
Reposted frombuba buba
kubaf
0868 bd2b 500
Reposted fromstroschek stroschek viapulczynski pulczynski
kubaf
7359 f488
Reposted fromtfu tfu viapulczynski pulczynski
kubaf
Boję się, że to na co czekam nigdy się nie wydarzy
— 19:54
Reposted fromoutoflove outoflove viaanastasie anastasie
3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viagdziejestola gdziejestola
7459 4986 500

ever-is:

There’s nothing to dislike about this photo 10/10

Reposted fromamusingmurff amusingmurff viabananaapple bananaapple
kubaf
2433 81f6
Reposted fromtfu tfu viatomczan tomczan
kubaf
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
kubaf
8053 f2dc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
kubaf
7735 f72b 500
Reposted fromhanouk hanouk viaszszsz szszsz
kubaf
8095 78ad 500
Reposted fromtfu tfu viamagolek22 magolek22
kubaf
4322 ff2b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viacuda cuda
kubaf
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamielle mielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl