Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kubaf
2018 9ffc
Reposted fromxalchemic xalchemic viaatramentovva atramentovva
kubaf
1418 a3c9 500
Reposted fromoll oll viaikari ikari
kubaf
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viainvincible invincible
kubaf
Wszystko kurwa najlepiej, wszystko ma być tip-top. Musisz jeszcze sprawdzić, powtórzyć, przejrzeć. Prawie trzydzieści lat z zaciśniętym zwieraczem. A jak potem leżę pod kołdrą i przełączam kanały przez dwie i pół godziny, i pierdolę, nie robię, myślę, to i tak czuję, że powinnam raczej czytać Epikteta w ramach rozwoju osobistego.
— M. Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromskrzacik skrzacik viainvincible invincible
kubaf
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viablackbagira blackbagira
kubaf
9886 a0d9 500
Dank
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viapulczynski pulczynski
4999 a443

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Reposted frommyry myry viapulczynski pulczynski
kubaf
Image may contain: text Zofia Kaleta
Reposted fromciarka ciarka viapouler pouler
kubaf
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viainherownway inherownway
kubaf
Nie trać czasy na tłumaczenie się ludziom, którzy szykują się tylko do tego, aby zrozumieć cię opacznie.
— Shannon L. Alder
Reposted fromBotwinka Botwinka viainherownway inherownway

foxy-mulder:

this is the most powerful image on the internet.. reblog to join the circle

image
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viafreeway freeway
kubaf
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaSenyia Senyia
7841 cc29 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamaua maua
1794 1bd4 500

tempurafriedhappiness:

what is wrong with it

Reposted fromkirugon kirugon viaSenyia Senyia
kubaf
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife viazagadka zagadka
kubaf
logotypy polskich województw i ich stolic
Reposted fromppiotrus ppiotrus viapulczynski pulczynski
0559 4d03
Reposted fromallyofrp allyofrp viakjuik kjuik
kubaf
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viamx77 mx77
kubaf
4005 f3ed
Reposted fromthirdapril thirdapril viasentymentalna sentymentalna
kubaf
nie można zapomnieć, ale można udawać, że się nie pamięta.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl