Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kubaf
5692 1ded 500

Krótki how-to dla każdego młodego fotografa
Reposted fromcontroversial controversial viakrimson krimson
kubaf
kubaf

Zapisz
Reposted fromkhal khal viaeternaljourney eternaljourney
kubaf
0671 c255 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viashitsuri shitsuri
kubaf
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viasylviie sylviie
kubaf
8302 7401 500
Reposted fromkjuik kjuik
kubaf
1115 f90d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
kubaf
2964 918b 500
This is the most 90s photo I've ever seen.
Reposted fromckisback ckisback viazombiekrasko zombiekrasko
kubaf
Reposted fromoll oll viakjuik kjuik
kubaf
0178 ba46 500
Reposted fromscorpix scorpix viaarrependimento arrependimento
kubaf
mleko tłuste z żółtym kapslem
kubaf
0032 fb7e
Reposted fromxalchemic xalchemic viamaua maua
kubaf
Reposted fromLaila7 Laila7 viazombiekrasko zombiekrasko
kubaf
Reposted frompanimruk panimruk viashieep shieep

w obawie przed odrzuceniem, większość słów zasycha nam w gardłach

Reposted fromshitsuri shitsuri viasssss sssss
kubaf
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viamaua maua
kubaf
Ja wiem, że takie zjawiska jak my, ludzie bez miejsca, były we wszystkich epokach, ale dziś specjalnie trudno jest w tej formie przeżyć siebie w sposób istotny. Czasem marzę o jakimś salonie z osiemnastego wieku: bredziłbym wtedy o filozofii w sposób niczym nie ukrócony.
— Witkacy
Reposted fromoutcat outcat viamaua maua
kubaf
5974 39b2 500
kubaf
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl